De mens als dockingstation: alles is energie

Bijgewerkt op: 11 jun. 2019

'Holy f…, ik wist niet dat mensen ook als docking station konden werken. Als meer mensen dit zouden kunnen, hebben we geen krachtcentrales meer nodig.’
Een docking station fungeert zowel als oplader als verbinder in de communicatie tussen apparatuur. En dat is precies de essentie waar mijn boek over gaat, dat binnenkort zijn weg naar de uitgever gaat vinden. Over hoe we kunnen opladen, verbinden, communiceren en zelfs helen via energie. Tijdens een van mijn eerste energetische behandelingen kreeg ik bovenstaande reactie, die me deed beseffen dat wij mensen inderdaad een soort krachtcentrales zijn.


Technologische ontwikkeling en de natuur

Energie werkt altijd hetzelfde, namelijk op basis van de wetten van de natuur. Dat betekent dat wij mensen dezelfde natuurwetten volgen als computers, televisie, het internet en onze mobiele telefoon. Dat het menselijk brein vergelijkbaar is met een computer.


Door de natuur te bestuderen, leren we hoe dingen werken. ‘Alles is energie’, zei Einstein al, een van de belangrijke leermeesters in de geschiedenis van de mensheid als het om energie gaat. Zodra een natuurlijk verschijnsel bewezen is, wordt dit ook wel een natuurwet genoemd. Toch vinden we het moeilijk om de logica van reeds bewezen natuurwetten door te trekken. En van daaruit te begrijpen hoe energie in al zijn vormen werkt.


Doordat we ons weer bewust worden hoe de natuur werkt, kunnen we niet alleen onszelf helen, maar kunnen we ook het herstel van de aarde bevorderen. En net zo goed als we de aarde hebben opgewarmd, realiseren we ons dat we haar ook kunnen afkoelen. En dat we de ozonlaag weer kunnen helen.


Een gesimplificeerde uitleg die gebruikt wordt in de neurowetenschap is dat de hersenen bestaan uit twee helften, die elk op hun eigen manier een bijdrage aan ons geheugen leveren.


Opslaan versus ontsluiten van informatie

De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor de opslag van informatie, terwijl de rechterhersenhelft verantwoordelijk is voor het ophalen van de informatie en om het grote geheel te overzien. De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Toch zien we dat bij de een de linkerhelft dominanter is en bij de ander de rechterhelft. Het huidige onderwijssysteem is vooral gericht op het perfectioneren van de linkerhersenhelft. De functie van de rechterhersenhelft wordt nog vaak ten onrechte onderschat. De rechter hersenhelft is de helft die actief is bij creativiteit, visualisatie en ontsluiting van onze wijsheid en ons onderbewustzijn door bijvoorbeeld meditatie. De rechterhersenhelft maakt ook dat we het grotere geheel kunnen overzien, verbanden kunnen leggen.


De linkerhersenhelft, die verantwoordelijk is voor de geordende data zou je kunnen vergelijken met de opslagcapaciteit, het interne geheugen van je computer. Als je de linkerhersenhelft vergelijkt met de harde schijf van je computer of zo je wilt zelfs je virtuele schijf dan kun je alleen datgene vinden wat je zelf hebt opgeslagen en gerubriceerd of van degene met wie je de opslagcapaciteit deelt. De linkerhersenhelft maakt gebruik van reeds bekende geordende kennis. Dit is dus vrij beperkt. Kennis die we bovendien via overdracht tot ons krijgen. Dus bedenk eens wat er gebeurt als je verkeerde software geïnstalleerd hebt gekregen. Onze rechterhersenhelft die verantwoordelijk is voor het ophalen van informatie zou je dan kunnen vergelijken met het ontsluiten van het world wide web met een zoekmachine. Of nog een stapje verder, met artificial intelligence. Het is oneindig en heeft de potentie om alle bronnen samen te brengen.


Je persoonlijke programmering

In de huidige samenleving is de linkerhersenhelft dominant. We hebben geleerd onszelf te programmeren. Dat programmeren gaat volgens een bepaalde vastgestelde methodiek. Ons schoolsysteem, de normen en overtuigingen die we meekrijgen van huis uit, vanuit religie, vanuit de samenleving waarin we leven. We leren nauwelijks meer om onze ingebouwde wijsheid te benutten. Om het www van het universum te benutten. We gebruiken dus maar een heel klein percentage van onze hersenen, het gestructureerde, gecategoriseerde deel. Een deel dat de weg naar de antwoorden heeft vastgelegd. Terwijl we ons google systeem niet benutten, onze antenne en satellieten onvoldoende inzetten.


Je persoonlijke wifi en bluetooth

Waarom denk je dat de media door de lucht heen kan gaan? Omdat het energie is. Wij zijn als mens tot hetzelfde in staat. Je moet alleen de juiste frequentie zien te vinden net als bij die radiozender die je zoekt. De ingang of receptoren om toegang te krijgen tot externe bronnen zijn onder andere onze zintuigen. Receptoren die de informatie die we zoeken ontvangen. Inclusief het zogenaamde zesde zintuig. Maar ook onze energiecentra, zoals je hart, je buik of je darmen (het zogenaamde gutfeeling). Ja het lijkt misschien raar, maar waar denk je dat het buikgevoel vandaan komt, of de plotselinge ingeving. Of waarom denk je dat je soms in eens datgene tegenkomt wat antwoord geeft op jouw vraag? Omdat je je zoekmachine al dan niet bewust hebt aangezet. Onze zintuigen en andere receptoren zijn eigenlijk een soort verlengde hersenen. De hersenen zijn slechts het rekencentrum van ons brein. Ons brein is veel groter dan onze hersenen. Onze wijsheid is opgeslagen door ons hele lichaam en onze receptoren zijn ontelbaar. Zo neem je liefde waar met je hart, seksualiteit, angst en gevaar met je buik en krijg je inzicht binnen via je voorhoofd.

Heb jij wel eens een ingeving waarvan je niet kan voorstellen dat je het zelf bedacht hebt? Het is er ineens. Een beeld, een gedachte, een gevoel, een helder weten. Het zijn onze receptoren die ze opvangen. Dat kunnen onze zintuigen zijn, maar het kan ook een andere ingang zijn. Je derde of innerlijk oog, je innerlijk oor, je kruin, je hart, je darmen (gut-feeling)…. Het verplaatst zich door de lucht in de vorm van energie. En afhankelijk van jouw frequentie pik je het op. Ook hier is de parallel naar de technologie eenvoudig te leggen. Hoe kan het dat jouw mobiele telefoon mijn oproep ontvangt en maakt dat wij met elkaar kunnen praten? Hoe kan het dat mijn tv beelden ontvangt, hoe kan het dat ik via wifi beelden en letters kan sturen en zelfs printen? Dat we als consument niet precies weten hoe die technologie werkt accepteren we omdat we het fysiek kunnen waarnemen. Maar toen wifi en bluetooth nog niet bestond kon je je dit ook niet voorstellen. Dat je zonder kabels beelden, geluiden en vormen kon overbrengen naar een ander. Zoals ik al eerder schreef, is alles energie. De natuur werkt altijd volgens de zelfde principes – ook wel natuurwetten genoemd – omdat ze zo voorspelbaar zijn dat je er niet om heen kunt.


Je persoonlijke zoekmachine

De rechterhersenhelft met haar vele receptoren levert vaak ongeordende informatie op, waarvan we de logica niet altijd kunnen ontdekken. Dat is best lastig. Je moet dus zelf filteren wat je kunt gebruiken. Eigenlijk ook weer vergelijkbaar met de resultaten van een zoekmachine. En zoals we weten kan de huidige technologie verbanden leggen, net als onze rechter hersenhelft. Dit gebeurt met name in rust. Misschien herken je dat je thuis onder de douche, op vakantie, of in je slaap ineens de oplossing weet, of dat je aandacht ineens getrokken wordt door iets dat jou antwoord geeft op de vraag die je hebt. En als de technologie een manier vindt om verbanden te leggen en te filteren, dan is dat natuur, en kunnen wij dat dus ook. In de techniek noemen ze dat zelf lerend vermogen. Dit is wat mensen altijd al gekund hebben. Alleen we vinden het moeilijk om te geloven.


Je kruimelpad

In ons menselijke brein, zijn dingen opgeslagen die we hebben meegemaakt en emoties die we er aan gekoppeld hebben. Net als bij het gebruik van internet – waar een historie wordt opgebouwd die informatie verschaft aan externe zoekmachines - bouw je in je leven patronen op, overtuigingen en emoties. Deze geven kleuring en bepalen mede wat je binnen krijgt. Net als een ‘kruimelpad’ op je computer, kun je dit schonen. Dan moet je je er echter wel van bewustzijn dat er een ‘kruimelpad’ is en hoe je dit verwijdert. Het geeft namelijk richting (en dus beperking) aan je zoekopdracht en ontvangst van inspiratie en antwoorden. Realiseer je dus altijd dat je niet blind kunt vertrouwen op je intuïtie maar realiseer je dat er altijd beperkende overtuigingen zijn die je beeld kleuren.


Artificial intelligence

Zeg nou zelf de huidige technologie is niet meer alleen geordende data, maar tegenwoordig wordt er een enorme sprong gemaakt naar intuïtieve technologie (de meest voor de hand liggende is het google zoeksysteem, maar denk ook aan artificial intelligence). Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de kracht van trial en error, van zogenaamde toevalstreffers en dat noemen we dan zelflerend vermogen. Wat wij als mens vooral afleren, die intuïtie, want veel te vaag en onbetrouwbaar. Heb jij enig idee van het verschil in potentie is tussen het zoeken in de mappen van het intern geheugen in je computer (lees linker hersenhelft) en de vermogens van het world-wide-web in combinatie met bluetooth, wifi, artificial intelligence, etc……(lees rechterhersenhelft)? Waar de technologie het volledig potentieel van de natuur leert benutten laten we als mens het intuïtieve deel vaak nog liggen. Niet iedereen gelukkig, want hoe denk je anders dat deze technologische ontwikkeling tot stand komt. Dat ontstaat niet door rechtdoordenken hoor! Sterker nog het schijnt dat vele geniale geesten op basis van een ingeving enorme doorbraken hebben gemaakt. Zo ook onze energie goeroe Einstein.


Vervuiling: het risico van open systemen

Je begrijpt dat een open systeem vergelijkbaar met het world wide web ook gevaar op levert. Want het haalt informatie van buiten naar binnen. En je hebt er niet standaard een virusscanner bij ontvangen. Bovendien komt er veel meer binnen dan je gebruikt. Kortom de kans is groot dat je ook heel veel vervuiling binnen haalt. Sommige dingen komen spontaan binnen door de historie die je hebt achtergelaten.

We ontvangen via onze receptoren niet alleen informatie, maar ook de energie van andere mensen. Waarom voel je bij die ene persoon van het begin af aan prettig, geaccepteerd, geliefd en voel je bij een ander irritatie, frictie, afkeer? Waarom laadt die ene persoon je op en trekt een ander alle energie uit je? Sommige mensen hebben last van wifi en bluetooth signalen. Niet zo gek als je bedenkt hoe intens de datastromen zijn die zich door de lucht verplaatsen. Is het dan zo gek dat je ook last kunt hebben van de energie van andere mensen?


Je persoonlijke zoekmachine aanzetten

Je kunt het ook gericht zoeken via je onderbewustzijn. Je stelt een vraag en je krijgt een antwoord. Welk antwoord het juiste is bepaal jij zelf.

Net als bij google. Stel een vraag en er komt een antwoord. Google werkt intuïtief net als ons brein in rust. Door ons persoonlijke ‘google brein’ te gebruiken is er dus een wereld aan kennis te winnen. En het mooie is dat het een veel grotere kennisbron aanboort dan die van ons eigen brein. Net als bij google is het overigens wel relevant welke vraag je stelt. En dan is het bovendien de kunst om het juiste antwoord eruit te filteren/te herkennen.


Je systeem opschonen en verbinden

Verstorende factoren op de ontvangstlijn die maken dat je niet zuiver ontvangt zijn pijn, verdriet, emotie uit het verleden dat (nog) niet is opgeruimd. Soms heb je het ‘bestand’ verwijderd, een programma verwijderd, maar is er nog een restantje overgebleven. Je hebt al allerlei verwerkingsprocessen achter de rug en misschien wel allerlei therapieën en denkt dat je hebt afgerekend met je verleden, maar het is nog niet helemaal verwijderd uit het interngeheugen. Of uit het ‘kruimelpad’ van je zoekmachine of je hebt nog meerdere ‘accounts’ open staan. Dat kan andere dingen stagneren. Echter als we verwijderen wat we niet meer nodig hebben, dan kunnen de zintuigen weer zuiver ontvangen. Kortom het is belangrijk om je database goed te schonen. Ofwel te zorgen dat je je emoties verwerkt en je overtuigingen regelmatig onder de loep neemt en opschoont. Zij vormen namelijk de filter waardoor we ontvangen. Door op te schonen verdwijnt de mist, de sluier die ons belemmert om helder te zien.

Zoals bij een open systeem kunnen dus ook in ons systeem dingen binnen komen waar je niet op zit te wachten of die zelfs ontwrichtend kunnen werken. Het is dus essentieel om je te beschermen en je verbinding niet continu onbeveiligd open te laten staan.


Hoewel in de oudheid heel veel kennis reeds beschikbaar was, zijn we door de ontwikkeling van de wetenschap in wijsheid achteruitgegaan. Alles wat we niet begrijpen of nog niet kunnen bewijzen zijn we als onwaar gaan bestempelen. Waar vroegere culturen wisten dat de harmonie met de natuur essentieel is, zijn we dit als mensheid door de eeuwen heen vergeten. Zonder dit te beseffen is hierdoor een grote disbalans op aarde ontstaan. Inmiddels begint de waarheid tot ons door te dringen. De manier waarop we met de aarde omgaan is niet meer houdbaar. En zoals we het leven op aarde uitputten, zo putten we ook onszelf uit. Gelukkig zien we een kentering.


Waar wacht je nog op? Blijf jij negeren dat er meer is dan wat je 5 zintuigen waarnemen? Je weet het allang, maar je hebt geleerd dat het gek is. Doe niet zo gek! Jij weet toch wel hoe het zit! Ontdekken hoe je je intuïtieve vermogens nog beter kunt ontwikkelen, zonder gene?

Bel me gerust om kennis te maken en te onderzoeken of ik je kan ondersteunen in je bewustzijnsontwikkeling: 0615139299.


Als begeleider van veranderingen en transformatieprocessen ben ik blijvend op zoek naar manieren om mezelf en mijn werkwijze nog effectiever te maken. Energie is voor mij de graadmeter. Wat begon met een Management ICT Traineeship werd een life-time-development-project. Na diverse coaching, intervisie en leiderschapstrajecten kreeg ook de spirituele kant van energie mijn aandacht. En besloot ik na enige omzwervingen in de leer te gaan bij de sjamanen van Q'ero indianen uit Peru, die me kennis lieten maken met de diepere lagen van transformatieprocessen. Daar vielen de puzzelstukjes in elkaar: alles viel samen. Ik help je graag om jouw puzzelstukjes op zijn plek te laten vallen.

98 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven