Nieuw leiderschap: hoog bewust en ondernemendNet als, of misschien wel mede door, de versnelling in technologie wordt de mensheid blootgesteld aan een versnelde ontwikkeling. Ons bewustzijn verandert met grote sprongen. De frequenties in de wereld worden snel hoger. Zo hoog dat vele ‘systemen doorbranden’. Ons lichaam, onze geest, onze ziel kan die frequentie niet zonder meer omzetten. Forse transformatieprocessen zijn het gevolg. Een verhoogd bewustzijn is het resultaat. Dit gebeurt zoals in de natuur gebruikelijk op alle niveau’s van micro (celniveau of kleiner) tot macro (wereld)niveau.

Steeds meer mensen ervaren disbalans. Het feit dat steeds meer mensen bestempeld worden, of zichzelf herkennen op basis van diagnoses als ADHD, ADD, Burnout, Hoogbegaafdheid of Hoogsensitiviteit is tekenend voor de huidige maatschappij. Die gekenmerkt wordt door een grotere nadruk dan ooit op ratio. Het feit dat zoveel huwelijken stuk lopen. Dat steeds meer jonge mensen, jongeren en kinderen burnout verschijnselen vertonen is nogal een signaal, dat er iets niet goed gaat. Maar net als het heel lang duurde voordat de boodschap over smeltende ijskappen geloofd werd, lijkt ook dit signaal heel langzaam opgepikt te worden.


Je past je aan – en overleeft. Je past je niet aan en je loopt al dan niet vast of je bent ‘outlaw’, maar je leeft. En er is nog een optie, die momenteel op grote schaal plaats vindt: Je stapt uit het systeem en wordt ondernemer! Want buiten het systeem kun je je eigen wijsheid volgen en kun je meer verschil maken dan van binnenuit. Een mooi voorbeeld zijn de zogenaamde Exponentiële Organisaties. Bezielde ondernemers die zien dat het anders kan en onmogelijkheden omzetten in mogelijkheden, schaarste om weten te zetten in overvloed. Een ontwikkeling die bestaande systemen op hun grondvesten doet schudden en vraagt om hoog bewustzijn van het leiderschap.

Gary Zukav onderscheidt in zijn boek ‘Spirituele Partners; de routekaart naar authentieke macht’, twee belangrijke onderdelen van de transformatie die momenteel gaande is. Hij maakt onderscheid in twee transformaties. Een transformatie van zintuigelijke naar multizintuigelijke waarneming. Deze speelt zich aldus Zukav in miljoenen mensen af en binnen niet al te lange tijd in iedereen. Hier hoef je niets voor te doen. Het gebeurt gewoon.

‘Wij worden multizintuiglijk. Dit tweede systeem neemt wijsheid en mededogen, intelligentie en design, doel en niet-fysieke existentie waar. Zijn waarnemingen vervangen de bekende waarnemingen van de vijf zintuigen niet, maar voegen daar een nieuwe dimensie aan toe, net zo goed als een kleur een dimensie toevoegt aan zwart-witbeelden, maar zij doen veel meer.

Sommige mensen ontdekken dat ze dingen over anderen weten, of zelfs over vreemden, die hun niet verteld zijn door hun vijf zintuigen –zoals of die persoon al dan niet vriendelijk of gelukkig is, door een diep dal gaat, op het punt staat te trouwen of te scheiden. Zij hebben invallen, zoals het idee om een bepaalde straat ’s nachts te mijden, om te keren en de deur op slot te doen, of een bepaald boek te kopen, en het naderhand te betreuren dat ze die invallen niet op waarde hebben geschat, of juist wel.[1]


Overigens ben ik er van overtuigd dat we altijd al multizintuigelijk zijn geweest, maar dat we het al op vroege leeftijd afleren. Het is onze natuur. Waar denk je anders dat de term 'gutfeeling' vandaan komt of 'naar je hart luisteren'? Onze buik en ons hart weten vaak beter de weg dan onze ratio. De laatste kunnen we namelijk veel beter manipuleren. En dat wordt ook beter beloond in deze maatschappij. Je kunt immers beter 'verstandig' zijn dan als dom, emotioneel of impulsief bestempeld te worden.

De volgende transformatie is er een die zich alleen voltrekt als je daar bewust voor kiest. Dit gaat over het bewust ervaren en veranderen van je pijnlijke emoties, obsessieve gedachten, dwangmatige handelingen en verslavingen. Over het omzetten hiervan in wat er echt toe doet, het nog bewuster sturing geven aan je leven. Dit vereist inspanning en is niet altijd makkelijk, maar het kan je leven in korte tijd ingrijpend veranderen. Dit tweede deel van de transformatie brengt je persoonlijkheid in lijn met het pad van je ziel. Het gevolg is authenticiteit en bezieling. Het resultaat is synergie en synchroniciteit. Het effect: energie en exponentiële groei.

Je vijf zintuigen kunnen je ziel niet waarnemen. Met alleen deze vijf zintuigen is het daarom moeilijk om de echte missie in je leven te vinden. Het doel van je leven hier op aarde. Nu we multizintuiglijk worden, kunnen we het geloof in wat er meer is dan met de vijf zintuigen kan worden waargenomen, vervangen door de ervaring daarvan. Aldus Zukav. Steeds meer mensen ervaren dat hun bewustzijn vergroot. Hoe nuchter ze ook zijn, ze kunnen er niet meer aan voorbij gaan. Ze zijn niet meer bereid zich aan te passen aan de norm die hen niet past. Ze realiseren zich dat het ook anders kan.


The myth that profit maximization is the sole purpose of business has done enormous damage to the reputation of capitalism and the legitimacy of business in society. We need to recapture the narrative and restore its true essence: that the purpose of business is to improve our lives and to create value for stakeholders.[2]


Waar ratio, een kwaliteit van onze linkerhersenhelft, al heel lang overgewaardeerd wordt, zijn de kwaliteiten van de rechterhersenhelft zoals creativiteit en intuïtie vooralsnog vaak ten onrechte ondergewaardeerd. Deze worden geassocieerd met primitiviteit en impulsiviteit. We moeten steeds harder concurreren met de denkkracht van computers. Een strijd die we allang verloren hebben. De disbalans die ontstaat veroorzaakt kwalen en ziekten. Maar bijvoorbeeld ook polarisatie en discriminatie. Omdat we ons voortdurend aan moeten passen aan de eisen van anderen om mee te mogen doen in plaats van onze eigenheid en eigen wijsheid te ontwikkelen. En ons onderscheidend vermogen, onze diversiteit, onze unieke talenten te ontdekken.

Persoonlijke transformatieprocessen die daadwerkelijk aangegaan worden, integreren ratio en hart tot een grotere wijsheid. Zodra het transformatieproces voltrokken is, en lichaam en geest weer in harmonie zijn is ons frequentieniveau veelal verhoogd, waardoor steeds meer mensen op natuurlijke wijze toegang vinden tot een grotere wijsheid, tot hun volledig potentieel. En hoe meer mensen een hoger ontwikkelingsniveau bereiken hoe sneller de ontwikkelingen in de wereld gaan. Hoe sneller we 'het verschil' kunnen maken.

Ben je hoogbewust en/of geïnteresseerd in bewustzijnsontwikkeling of heb je behoefte aan begeleiding van je transformatieproces bel of mail gerust:

businesscode1313@outlook.com

0615139299

Mijn naam is Gysela Jongebreur, begeleider van zowel persoonlijke #transformatietrajecten als #transformatieprocessen in organisaties.


[1] Bron: Spirituele partners; De routekaart naar authentieke macht; Gary Zukav

[2] Bron: Consious Capitalism, Mackey and Sisodia


#leiderschap #nieuwleiderschap #bewustzijnsontwikkeling

33 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven